Phương pháp điểm huyệt hỗ trợ điều trị viêm họng

Điểm huyệt chữa viêm họng
Điểm huyệt chữa viêm họng Trong đời mình, chắc chắn ai cũng đã từng bị viêm họng. Chữa trị bệnh viêm họng bằng phương pháp điểm huyệt rất có hiệu quả, nhất là khi trong cơ  thể không bị mắc chứng bệnh khác. Có thể bấm các huyệt sau để chữa trị: huyệt Thủy Đột, Khí Xả, Thiên Đột, Trung Quản, Thưốc...